llistat complet


Restaurant - Borda Xixerella
Rehabilitacióa


Costes Parc
Habitatges Plurifamiliars
Vivendes Aparellades a Xixerella
Adossades


Vivenda Unifamiliar al Serrat
Vivenda Unifamiliart


Terra-Torta
Habitatges Plurifamiliarsa