Edifici situat al centre vila de La Massana, compost per dos blocs separats per un pati i comunicats per les plantes de garatge i l'entrada a la vivenda per dos llocs diferents: accés per carretera genera, i per camí o urbanització. El local comercial es troba a nivell de carretera general per questions d'accessibilitat al públic. La dificultat d'aquesta realització recau en el gran desnivell existent ja que és un edifici en alçada; fou necessari l'apuntalament dels murs de la carretera en tota la fase d'estructura i pilotatge en la fase de fonamentació.

tornar

 

Projecte: "Els Formentals Parc"

Tipus obra: Habitatges Plurifamiliars adossats,
urbanització, zones verdes, garatjos
independents.

Any de construcciˇ : 1997

Ubicació: Arinsal (La Massana)

Complex residèncial realitzat en diverses fases i
consistint en vivendes unifamiliars adosades
amb garatjos independents per cadascuna
d'elles, acondicionament del complex que inclou
zones verdes, carreteres, túnels.

Arquitecte : AS

  tornar